Google reklamy vo vyhľadávaní prípadová štúdia

Spoločnosť IQs Digital si najala námornú spoločnosť SaaS. Zakladateľ spoločnosti mal problémy so získavaním kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov. Už po niekoľkých mesiacoch sme dokázali získať kvalifikované potenciálne zákazníkov za menej ako 12 € za jedného zákazníka.

Identifikácia vhodných kanálov

Najprv sme klientovi pomohli identifikovať najsľubnejšie marketingové kanály a vytvoriť plán ich využitia. Jedným z kanálov na zozname bol marketing vo vyhľadávačoch, presnejšie reklamy vo vyhľadávači Google.

Príprava kampane Google reklám vo vyhľadávaní

Najdôležitejším krokom pri vytváraní účinnej reklamnej kampane vo vyhľadávaní je identifikácia správnych kľúčových slov.

Výskum kľúčových slov pre platenú kampaň vo vyhľadávaní

Stačí si položiť nasledujúce otázky:

Čo je hlavným cieľom používateľa pri zadávaní dotazu do vyhľadávača?

Znie to jednoducho, však?

Je to trochu zložitejšie, ale to je podstata.

TIP: Túto otázku si vždy položte, keď prechádzate kľúčové slová. S týmto myslením budete schopní ľahko rozlíšiť, či je kľúčové slovo správne alebo nie.

Vytváranie Google reklamnej kampane vo vyhľadávači

S ohľadom na najsľubnejšie kľúčové slová sme pre každé kľúčové slovo vytvorili skupinu reklám vo vyhľadávaní Google, tento prístup sa nazýva SKAG – Single Keyword Ad Groups a pomohol nám dosiahnuť skvelé skóre kvality a CTR (početu preklikov). Jednoducho preto, že každý vyhľadávaný výraz mal reklamu, ktorá zodpovedala zámeru vyhľadávača.

Optimalizácia konverzií

Nakoniec sme nášmu klientovi pomohli zvýšiť mieru konverzie vytvorením špecializovaných vstupných stránok pre každé kľúčové slovo s vhodným obsahom, ktorý reaguje na zámery používateľov pri vyhľadávaní.

Zosúladenie vyhľadávaných výrazov s obsahom na vstupných stránkach prudko zvýšilo konverzie, pretože sme boli schopní riešiť námietky návštevníkov na základe ich vyhľadávaných výrazov.

Nižšie nájdete správu o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti služby Google Data Studio pre kemping vyhľadávania Google:

Kliknutím na pulzujúce plus v kruhu si môžete prečítať vysvetlenie

Google Ads performance breakdown graph in DataStudio

Agentúra na správu Google reklám

3x vyššia návratnosť investícií
z reklám Google!
Od 300€ mesačne.

Sme agentúra Google Ads zameraná na maximalizáciu návratnosti investícií.

Pomohli sme viac ako 65 klientom dosiahnuť ich ciele pomocou reklám Google, postaráme sa aj o vás.